Zmena myslenia a vytváranie vlastnej reality

Všetko, čo vo svojom živote máme, si doň priťahujeme my sami, vlastnými myšlienkami, pocitmi, vedomými alebo podvedomými vzorcami správania, ktoré sme prebrali od našich predkov. Na čo myslíme, čo hovoríme, čo cítime, tomu dávame energiu, či už pozitívnu alebo negatívnu a to k sebe priťahujeme, vedome alebo podvedome.

Pomocou pochopenia zákona príťažlivosti a jeho využitia vo vašom živote môžete prejsť z reakcií na to, čo sa stalo, na vytváranie toho, čo chcete, aby sa stalo. Začnete vytvárať svoju vlastnú realitu. Objavením a zmenením vzorcov správania, podľa ktorých fungujete, dokážete postupne zmeniť svoje myslenie.

Toto školenie Vám ukáže praktické pomôcky, ako si pritiahnuť do života to najlepšie pre Vás, dá Vám inšpiráciu nato, aby ste svoje podvedomé zvyky zmenili na vedomé činy tak, aby ste si vytvorili život vašich snov.

Obsah:

Po absolvovaní tohto seminára začnete viac rozprávať a venovať sa tomu, čo chcete nie tomu, čo nechcete. Budete mať  jasno v tom, čo je a čo nie pre Vás dôležité. Odstránite základné zábrany, ktoré Vám bránia v naplnení vašich snov a túžob a odnesiete si praktické zručnosti, ako si v budúcnosti zadefinovať, čo vlastne chcete a ako sa k tomu dostane.

Vyrobil František Vráb - grafika a web
v spolupráci s kormanakproduction.sk