Sebavedomie, naše poslanie a úlohy na ceste sebapoznania – pre pokročilých

Každý sebavedomý človek chápe, že sebapoznanie je celoživotná cesta. Keď už vieme, čo – to o sebe, je dôležité naučiť sa BYŤ vedomý v každej minúte svojho života. Prítomný tu a teraz.

Staňme sa slobodnejší a ešte sebavedomejší

Mnohí ľudia vykonávajú prácu, ktorú vykonávať nechcú, len preto, lebo nevidia iné možnosti a nevedia, aká práca by ich naplno uspokojovala. Žijeme vo vzťahoch, ktoré nás nenapĺňajú a nič nám neprinášajú. Príčinou je strach zo zmeny a z vystúpenia zo zóny komfortu, ktoré nás väznia v situáciách, v ktorých už nechceme byť.

Obsah seminára

Po absolvovaní tohto seminára by ste mali mať úplne jasno v tom, kam kráčate a čo na tejto zemi chcete vytvoriť a zanechať. Zdokonalenie v komunikácii samých so sebou Vás privedie k príčinám Vašich prípadných neúspechov alebo zlyhaní.

Naučíte sa spájať súvislosti a zodpovedať si otázky, čo Vás daná situácia, alebo súhra viacerých udalostí mala naučiť. Odstránite ďalšie vrstvy vašich strachov a pochybností, čo Vás privedie  zase bližšie k prežívaniu života naplneného láskyplnými vzťahmi, tvorivou prácou a bezpodmienečnou láskou.

Na základe procesu UVEDOMOVANIA toho, čo sa deje tu a teraz, budete stále menej a menej podliehať strachom a pochybnostiam, čo automaticky vedie k zvýšeniu sebavedomia.

Info a cena

Vyrobil František Vráb - grafika a web
v spolupráci s kormanakproduction.sk